EXPERTISE IN DE TRANSPORTSECTOR

Wij ontzorgen transportondernemers. We staan de ondernemers bij in hele praktische oplossingen maar ook in strategische uitdagingen. We helpen bijvoorbeeld bij het zo optimaal mogelijk regelen van alles rondom fiscale wet- en regelgeving, richten de financiële administratie effectief in en schuiven aan als gesprekspartner bij complexe vraagstukken. De transportsector is een van de sectoren die zeer dynamisch is. Om snel aan te kunnen passen aan de steeds snellere veranderingen zijn kennis van de markt en regelgeving cruciaal. Wij kunnen u ondersteunen bij de huidige en toekomstige uitdagingen.

 

RUIME KLANTENPORTEFEUILLE

Wij hebben een grote verscheidenheid aan klanten in de transportsector:

  • pakketkoeriers
  • verhuisbedrijven
  • transportbedrijven
  • internationale transportbedrijven

 

PAYCHECKED

Paychecked in Transport is door TLN en EVO opgezet als een keurmerk waarmee transportbedrijven kunnen aantonen dat zij hun werknemers het juiste loon betalen. Dat betekent dat bedrijven vanaf 1 januari 2017 moeten voldoen aan bepaalde eisen en dat er door middel van een audit wordt gecontroleerd of bedrijven voldoen aan de gestelde eisen.

De norm

De norm heeft tot doel het beperken van risico’s, die voortvloeien uit de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), voor afzenders (lees: opdrachtgevers) die een vervoersovereenkomst over de weg zijn overeengekomen met een in Nederland gevestigde vervoerder.

Onderwerp van de inspectie is vervoer waarbij de vervoerder gebruik maakt van eigen medewerkers met een arbeidsovereenkomst vallend onder de CAO Beroepsgoederenvervoer voor zover deze medewerkers direct betrokken zijn bij de uitvoering van de vervoersovereenkomst (zoals onder andere chauffeurs, bijrijders, planners en laad-/lospersoneel).

 

Ondersteuning en begeleiding

Wij adviseren alle transportondernemingen tijdig de nodige maatregelen te treffen om de keuring met groen licht beoordeeld te krijgen. Indien u hierbij behoefte heeft aan begeleiding en ondersteuning om de administratie op orde te krijgen, kunnen wij u hierbij helpen. Met de nodige kennis van de transportsector en de gestelde eisen met betrekking tot de salarisadministratie kunnen wij u als NOAB lid van dienst zijn.

Aanmelden Paychecked

Wilt u zich aanmelden bij Paychecked in transport om de keuring binnen te krijgen, dan dient u het een en ander paraat te hebben alvorens de inspectie kan plaatsvinden. Wij werken samen met inspectie instellingen en kunnen het voorwerk voor u ‘keuring proof’ maken. Wij kennen de norm en kunnen u juist en tijdig adviseren over te nemen acties om met succes Paycheck gekeurd te worden.

Wij kunnen onze werkzaamheden voor de Paychecked online c.q. op afstand uitvoeren.

 

EUROVERGUNNING

De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor transportbedrijven, de niwo. Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in bezit zijn van de Eurovergunning. Wilt u een bedrijf starten in het beroepsgoederenvervoer over de weg, dan moet u dus eerst een Eurovergunning aanvragen. Beroepsgoederenvervoer is het tegen betaling vervoeren van goederen in opdracht van derden. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg. Het laadvermogen staat vermeld op het kentekenbewijs.
U bent volgens de NIWO kredietwaardig als  u over voldoende middelen beschikt voor een correcte start en voortgang van de onderneming. U moet beschikken over een bedrijfskapitaal van minimaal 9.000 euro als u één voertuig inzet plus 5.000 euro voor elk extra voertuig dat u inzet.

Stel dat u bijvoorbeeld drie voertuigen heeft, dan is de berekening als volgt: 9.000 + 2 x 5.000 = 19.000 euro. Het kapitaal moet aanwezig zijn in de vorm van risicodragend vermogen.

U kunt uw kredietwaardigheid uitsluitend aantonen met een (openings)balans eventueel aangevuld met een vermogensopstelling, en een verklaring van een lid van de NOAB. Deze verklaring moet zijn opgesteld volgens de bepalingen in het ‘Onderzoeksprotocol aanvraag en verlenging Eurovergunning’, waarover deze deskundigen beschikken. Daar MANDS NOAB lid is,  hebben wij de bevoegdheid om een verklaring af te geven.

Wij kunnen onze werkzaamheden, inzake de kredietwaardigheid en de aanvraag van de eurovergunning voor de niwo, online c.q. op afstand uitvoeren.

 

CONTACT

Geïnteresseerd in onze diensten? Vul dan het contact formulier in. Een adviseur van ons zal direct contact met je opnemen. Wilt u liever snel een korte vraag stellen? Via onze chat applicatie kunt u live chatten met één van onze medewerkers.