Paychecked in Transport

Paychecked in Transport is door TLN en EVO opgezet als een keurmerk waarmee transportbedrijven kunnen aantonen dat zij hun werknemers het juiste loon betalen. Dat betekent dat bedrijven vanaf 1 januari 2017 moeten voldoen aan bepaalde eisen en dat er door middel van een audit wordt gecontroleerd of bedrijven voldoen aan de gestelde eisen.

De norm

De norm heeft tot doel het beperken van risico’s, die voortvloeien uit de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), voor afzenders (lees: opdrachtgevers) die een vervoersovereenkomst over de weg zijn overeengekomen met een in Nederland gevestigde vervoerder.

Onderwerp van de inspectie is vervoer waarbij de vervoerder gebruik maakt van eigen medewerkers met een arbeidsovereenkomst vallend onder de CAO Beroepsgoederenvervoer voor zover deze medewerkers direct betrokken zijn bij de uitvoering van de vervoersovereenkomst (zoals onder andere chauffeurs, bijrijders, planners en laad-/lospersoneel).

Daarnaast zijn vervoersovereenkomsten waarbij de vervoerder de opdracht tot vervoer uitbesteed aan een derde (ondervervoerder dan wel ZZP’er) onderwerp van de inspectie. Volledige zekerheid over de naleving van de Wet Aanpak Schijnconstructies is niet mogelijk, daarom is bij de inrichting van deze norm gekozen voor een risicogerichte aanpak waarbij gestreefd wordt om de afzender zo veel mogelijk zekerheid te bieden door een werkwijze die mede wordt gestuurd door het beoordelen van risico-indicatoren.

De reikwijdte van Ketenaansprakelijkheid voor het loon leggen wij u graag uit. In het kort: De ketenaansprakelijkheid geldt voor de overeenkomst van goederenvervoer over de weg en de overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg, als Nederlands recht van toepassing is op de arbeidsovereenkomst, zowel bij nationaal als internationaal goederenvervoer over de weg. Bepalend is dat er een loonvordering is uit hoofde van de arbeidsovereenkomst. Als er sprake is van een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht is het niet relevant dat de arbeid door het grensoverschrijdende vervoer feitelijk buiten Nederland plaats vindt.

Ondersteuning en begeleiding

Wij adviseren alle transportondernemingen tijdig de nodige maatregelen te treffen om de keuring met groen licht beoordeeld te krijgen. Indien u hierbij behoefte heeft aan begeleiding en ondersteuning om de administratie op orde te krijgen, kunnen wij u hierbij helpen. Met de nodige kennis van de transportsector en de gestelde eisen met betrekking tot de salarisadministratie kunnen wij u als NOAB lid van dienst zijn.

Aanmelden Paychecked

Wilt u zich aanmelden bij Paychecked in transport om de keuring binnen te krijgen, dan dient u het een en ander paraat te hebben alvorens de inspectie kan plaatsvinden. Wij werken samen met inspectie instellingen en kunnen het voorwerk voor u ‘keuring proof’ maken. Wij kennen de norm en kunnen u juist en tijdig adviseren over te nemen acties om met succes Paycheck gekeurd te worden.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan direct contact met ons op via het contactformulier. Wilt u liever snel een korte vraag stellen? Via onze chat applicatie kunt u live chatten met één van onze medewerkers.