EXPERTISE IN DE UITZENDSECTOR

Wij ontzorgen uitzendondernemers. We staan ondernemers bij in praktische oplossingen en in strategische uitdagingen. We helpen bijvoorbeeld bij het zo optimaal mogelijk regelen van alles rondom fiscale wet- en regelgeving, richten de financiële administratie effectief in en schuiven aan als gesprekspartner bij complexe vraagstukken.

 

RUIME KLANTENPORTEFEUILLE

Wij hebben een grote verscheidenheid aan klanten in de uitzendsector:

  • uitzendbureau’s
  • detacheringsbureau’s
  • werving- en selectiebureau’s
  • contracting

 

SNCU

De SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten) geeft voorlichting over de CAO voor Uitzendkrachten en ziet toe op naleving van de CAO. Zo wordt er gezorgd voor eerlijke beloning van uitzendkrachten en een gelijk speelveld voor uitzendondernemingen. Waar nodig treedt de SNCU op als handhaver. Dit gebeurt wanneer de SNCU op basis van de door u aangeleverde gegevens een vermoeden heeft dat de cao-regels niet correct zijn nageleefd. Om te bepalen of dit inderdaad zo is, wordt een afspraak gemaakt bij uw onderneming om een controle ter plekke te  verrichten.

Voor de uitvoering van controles ter plaatse van uitzendbureaus, werkt de SNCU samen met organisaties.  Er zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot de KPI’s, opleidingsvereisten, vereiste kwaliteitsniveaus, behandeltermijnen, etc..  Op dit moment zijn een drietal controle-instellingen die samenwerken met de SNCU, te weten: VRO, Providius, CROP. Daarnaast zijn er een aantal advocatenkantoren en gerechtsdeurwaarders die samenwerken met SNCU. MANDS is de SNCU specialist die u op de juiste manier door de controle kan slepen.

 

NEN 4400

Ondernemingen die het SNA Keurmerk mogen voeren, moeten voldoen aan de gestelde eisen in de NEN 4400-1 norm. Deze norm is voor in Nederland gevestigde ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. Het SNA Keurmerk is ontwikkeld om de risico’s voor inleners van arbeid en uitbesteders  van werk te beperken. Bedrijven met het SNA Keurmerk worden periodiek gecontroleerd op het nakomen van hun verplichtingen voortvloeiend  uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

De NEN 4400-1 norm stelt eisen aan:
– Personeelsadministratie;
– Loonadministratie;
– Financiële administratie;
– Sectorspecifieke CAO-naleving (indien van toepassing);
– Specifieke situaties, bijvoorbeeld: in- en doorlening en/of zzp-ers.

Wij kunnen u, door onze jarenlange ervaring, bijstaan bij de NEN 4400-1 controle. Hierdoor bent u verzekerd van een voortzetting van uw certificering.

 

CONTACT

Geïnteresseerd in onze diensten? Vul dan het contact formulier in. Een adviseur van ons zal direct contact met je opnemen. Wil je liever snel een korte vraag stellen? Via onze chat applicatie kan je live chatten met één van onze medewerkers.