Vervoersmanager nodig? Bekijk ons aanbod

Ben jij op zoek naar een vervoersmanager?

Aan de eis van vakbekwaamheid wordt voldaan indien de manager permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoersactiviteiten binnen een transportonderneming. Verordening 1071/2009/EG maakt een onderscheid tussen een interne en een externe manager. Bij een interne manager wordt aangenomen dat deze een reële band heeft met de onderneming en dat hij permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoersactiviteiten. Indien de onderneming geen interne manager heeft, kan hij een externe manager aantrekken, indien vaststaat dat deze externe manager permanent en daadwerkelijk betrokken is bij de vervoersactiviteiten van de onderneming. De externe vervoersmanager kan zijn vakbekwaamheid inbrengen binnen maximaal 4 ondernemingen met een totaal wagenpark van 50 voertuigen.

De aangetrokken vervoersmanager moet in principe aan de volgende eisen voldoen:

  • managementovereenkomst, eventueel managementvergoeding / winstdeling als het een extern aangetrokken manager die wordt ingehuurd of een arbeidsovereenkomst als het een interne manager is, d.w.z. een werknemer die in loondienst is;
  • redelijke beloning;
  • inschrijving KvK met volledige volmacht, minimaal ten aanzien van de vervoersactiviteiten;
  • beheert geen vervoersactiviteiten van meer dan 4 verschillende ondernemingen met een wagenpark van maximaal 50 voertuigen.
NIWO vergunning

Ben je een vervoersmanager?

Je bent een vervoersmanager en wilt voor de transportonderneming waarin je werkzaam bent een verklaring van kredietwaardigheid aanvragen? Wij kunnen je hierbij snel en transparant van dienst zijn. We hanteren korte lijnen en leveren binnen 2 dagen de verklaring.

Neem vrijblijvend en kosteloos contact op met ons via het contactformulier of bel gerust.

Wat zijn de tarieven?

Om een samenstellingsverklaring niwo te kunnen afgeven, moeten wij een aantal bescheiden ontvangen. Indien wij de genoemde documenten ontvangen, kunnen wij snel schakelen en binnen 2 tot 3 dagen je voorzien van een verklaring t.b.v. je Niwo aanvraag.

Via MANDS ben je voor € 375,- excl. BTW voorzien van een verklaring die je kunt gebruiken voor de Niwo indien je een recent opgerichte onderneming hebt. De werkzaamheden die wij voor bestaande ondernemingen moeten uitvoeren, omvatten meer bestandsdelen en kunnen per onderneming verschillen, hierdoor kunnen wij geen vaste prijzen hanteren voor bestaande ondernemingen die een samenstellingsverklaring niwo nodig hebben.

Wat leveren wij?

Indien je een eurovergunning moet aanvragen of verlengen, dan heb je een samenstellingverklaring niwo nodig. Nadat wij de stukken hebben ontvangen en onze werkzaamheden hebben afgerond, ontvang je de volgende stukken:

  • (Openings)balans
  • Vermogensopstelling
  • Samenstellingsverklaring

De bovengenoemde documenten kan je opsturen bij de aanvraag of verlenging van je eurovergunning. Wij kunnen onze diensten online c.q. op afstand uitvoeren.

Vrijblijvend Offerte Aanvragen

Recent opgerichte onderneming

Indien je onlangs een onderneming hebt gestart en een Eurovergunning wilt aanvragen, dan kunnen wij een openingsbalans en een vermogensopstelling voor je samenstellen. Via MANDS ben je voor € 375,- excl. BTW voorzien van een verklaring die je kunt gebruiken voor de Niwo. Onze tarieven zijn simpel en duidelijk. Hieronder tref je een overzicht van de benodigde stukken aan:

  • KvK Uittreksel
  • Kopie ID
  • Bankafschrift waarmee het vermogen van minimaal € 9.000 aangetoond kan worden

Wil je direct van onze diensten gebruik maken, vul dan je gegevens in via het contactformulier en wij doen de rest.

Bestaande onderneming

Indien je een bestaande onderneming hebt en een Eurovergunning wilt aanvragen of verlengen, dan hebben wij meer informatie en documenten nodig om je te kunnen voorzien van een accountantsverklaring niwo. Dit is echter per onderneming afhankelijk. Zo kan je bijvoorbeeld een achtergestelde lening hebben, personeel indienst hebben en kunnen er leasecontracten aanwezig zijn.

Hierdoor kunnen wij niet vooraf een vaste prijs hanteren. Wat we wel doen is dat we allereerst de stukken opvragen, deze bekijken en aan de hand hiervan een offerte opmaken. Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan en wij zullen direct je vraag in behandeling nemen.

Wat is de Eurovergunning?

De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor transportbedrijven. Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in het bezit zijn van de Eurovergunning (NIWO vergunning). Wil je een bedrijf starten in het beroepsgoederenvervoer over de weg, dan moet je dus eerst een Eurovergunning aanvragen. Beroepsgoederenvervoer is het tegen betaling vervoeren van goederen in opdracht van derden. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg. Het laadvermogen staat vermeld op het kentekenbewijs. Een van de voorwaarden is dat een accountantsverklaring niwo moet worden opgesteld.

Geïnteresseerd in onze diensten? Wij kunnen onze diensten online c.q. op afstand uitvoeren. Vul dan het contact formulier in. Een adviseur van ons zal direct contact met je opnemen. Wil je liever snel een korte vraag stellen? Via onze chat applicatie kan je live chatten met één van onze medewerkers. Je kan ons natuurlijk ook direct via de telefoon benaderen.

Wat behoort tot het risicodragend vermogen?

Als risicodragend vermogen worden in ieder geval aangemerkt het eigen vermogen, (aandelen)kapitaal, de (stille) reserves en ten opzichte van alle overige schulden achtergestelde leningen.

 

Hoe kan je de kredietwaardigheid aantonen?

Je kan de kredietwaardigheid uitsluitend aantonen met een (openings)balans eventueel aangevuld met een vermogensopstelling, en een verklaring van een lid van NOAB of het Register Belastingadviseurs. Deze verklaring moet zijn opgesteld volgens de bepalingen in het ‘Onderzoeksprotocol aanvraag en verlenging Eurovergunning’, waarover deze deskundigen beschikken.