NIWO

Een van de eisen voor de aanvraag of verlenging van een niwo vergunning is dat je de verklaring niwo dient aan te tonen, dit is het geval volgens de NIWO als  je over voldoende middelen beschikt. Dit kan je aantonen door een verklaring niwo aan te leveren bij je eurovergunning aanvraag via de Niwo.

Je dient te beschikken over een bedrijfskapitaal van minimaal € 9.000 als je één voertuig inzet plus € 5.000 voor elk extra voertuig dat je inzet. Stel dat je bijvoorbeeld drie voertuigen hebt en dus 4 vergunningen wilt aanvragen, dan is de berekening als volgt: € 9.000 + 3 x € 5.000 = € 24.000. Het kapitaal moet aanwezig zijn in de vorm van risicodragend vermogen.

NIWO vergunning

Wat zijn onze tarieven?

Om een verklaring niwo te kunnen afgeven, moeten wij een aantal bescheiden ontvangen. Indien wij de genoemde documenten ontvangen, kunnen wij snel schakelen en binnen 2 tot 3 dagen je voorzien van een verklaring t.b.v. je NIWO Eurovergunning aanvraag.

Via MANDS ben je voor € 375,- excl. BTW voorzien van een verklaring die je kunt gebruiken voor de Niwo indien je een recent opgerichte onderneming hebt. De werkzaamheden die wij voor bestaande ondernemingen moeten uitvoeren, omvatten meer aspecten die gecontroleerd dienen te worden en kunnen per onderneming verschillen, hierdoor kunnen wij geen vaste prijzen hanteren voor bestaande ondernemingen die een verklaring NIWO nodig hebben.

Wat leveren wij voor uw aanvraag bij NIWO?

Indien je een eurovergunning moet aanvragen of verlengen, dan heb je een verklaring niwo nodig. Nadat wij de stukken hebben ontvangen en onze werkzaamheden hebben afgerond, ontvang je de volgende stukken:

  • (Openings)balans
  • Vermogensopstelling
  • Samenstellingsverklaring

De bovengenoemde documenten kan je opsturen bij de aanvraag of verlenging van je eurovergunning. Wij kunnen onze diensten online c.q. op afstand uitvoeren.

Vrijblijvend Offerte Aanvragen

Recent opgerichte onderneming en NIWO

Indien je onlangs een onderneming hebt gestart en een Eurovergunning wilt aanvragen, dan kunnen wij een openingsbalans en een vermogensopstelling voor je samenstellen. Via MANDS ben je voor € 375,- excl. BTW voorzien van een verklaring die je kunt gebruiken voor de NIWO. Onze tarieven zijn simpel en duidelijk. Hieronder tref je een overzicht van de benodigde stukken aan:

  • KvK Uittreksel
  • Kopie ID (foto en BSN afgeschermd)
  • Bankafschrift waarmee het vermogen van minimaal € 9.000 aangetoond kan worden

Wil je direct van onze diensten gebruik maken, vul dan je gegevens in via het contactformulier en wij doen de rest.

Bestaande onderneming en NIWO

Indien je een bestaande onderneming hebt en een Eurovergunning wilt aanvragen of verlengen, dan hebben wij meer informatie en documentatie nodig om je te kunnen voorzien van een verklaring ten behoeve van de NIWO. De omvang en aspecten verschillen per transportondernemer. Als erkende adviseurs dienen wij deze onderdelen te controleren op juistheid en volledigheid, alvorens wij een verklaring mogen verstrekken. Zo kan de ene transportondernemer gebruik maken van een achtergestelde lening, personeel in dienst hebben en kunnen er leasecontracten aanwezig zijn. Deze onderdelen en meer dienen door de adviseur gecontroleerd worden, zodoende het risicodragend vermogen vast te kunnen stellen.

Aangezien de werkzaamheden per transportondernemer zullen verschillen kunnen wij vooraf geen vaste prijs hanteren. Wat we wel doen is dat we allereerst de stukken opvragen, deze bekijken en aan de hand hiervan een offerte opmaken. Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan en wij zullen direct je vraag in behandeling nemen.

Wat is de NIWO Eurovergunning?

De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor transportbedrijven. Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in het bezit zijn van de Eurovergunning (NIWO vergunning). Wil je een bedrijf starten in het beroepsgoederenvervoer over de weg, dan moet je dus eerst een Eurovergunning aanvragen. Beroepsgoederenvervoer is het tegen betaling vervoeren van goederen in opdracht van derden. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg. Het laadvermogen staat vermeld op het kentekenbewijs. Een van de voorwaarden is dat een samenstellingsverklaring ook bekend als accountantsverklaring niwo moet worden opgesteld.

Geïnteresseerd in onze diensten? Wij kunnen onze diensten online c.q. op afstand uitvoeren. Vul dan het contact formulier in. Een adviseur van ons zal direct contact met je opnemen. Wil je liever snel een korte vraag stellen? Via onze chat applicatie kan je live chatten met één van onze medewerkers. Je kan ons natuurlijk ook direct via de telefoon benaderen.

Wat behoort tot het risicodragend vermogen?

Als risicodragend vermogen worden in ieder geval aangemerkt het eigen vermogen, (aandelen)kapitaal, de (stille) reserves en ten opzichte van alle overige schulden achtergestelde leningen. Let wel dat er voorwaarden worden gesteld aan achtergestelde leningen. Er kunnen zich ook verschillende situaties voordoen waarbij u wel voldoet aan het vereiste risicodragend vermogen. Neem gerust contact op zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.

 

Hoe kan je de kredietwaardigheid aantonen?

Je kan de kredietwaardigheid uitsluitend aantonen met een (openings)balans eventueel aangevuld met een vermogensopstelling, en een verklaring van accountant, een lid van NOAB of het Register Belastingadviseurs. Deze verklaring moet zijn opgesteld volgens de bepalingen in het ‘Onderzoeksprotocol aanvraag en verlenging Eurovergunning’, waarover deze deskundigen beschikken.

boekhouder rotterdam en den haag