Expertise in de transportsector

Wij ontzorgen transportondernemers. We staan de ondernemers bij in hele praktische oplossingen maar ook in strategische uitdagingen. We helpen bijvoorbeeld bij het zo optimaal mogelijk regelen van alles rondom fiscale wet- en regelgeving, richten de financiële administratie effectief in en schuiven aan als gesprekspartner bij complexe vraagstukken. De transportsector is een van de sectoren die zeer dynamisch is. Om snel aan te kunnen passen aan de steeds snellere veranderingen zijn kennis van de markt en regelgeving cruciaal. Wij kunnen je ondersteunen bij de huidige en toekomstige uitdagingen.

Wil jij een niwo vergunning halen? Bekijk dan onze checklist om een niwo vergunning te halen. Je weet meteen wat je allemaal moet regelen.

Ruime klantenportefeuille

Wij hebben een grote verscheidenheid aan klanten in de transportsector:

 • pakketkoeriers
 • verhuisbedrijven
 • transportbedrijven
 • internationale transportbedrijven
Niwo Vergunning Kredietwaardigheid

Eurovergunning niwo transport

Een van de eisen voor de aanvraag of verlenging van een niwo vergunning is dat je de samenstellingsverklaring niwo dient aan te tonen, dit is het geval volgens de NIWO als  je over voldoende middelen beschikt. Dit kan je aantonen door een accountantsverklaring niwo aan te leveren bij je eurovergunning aanvraag via de Niwo.

Je moet beschikken over een bedrijfskapitaal van minimaal € 9.000 als je één voertuig inzet plus € 5.000 voor elk extra voertuig dat je inzet. Stel dat je bijvoorbeeld drie voertuigen hebt en dus 3 vergunningen wilt aanvragen, dan is de berekening als volgt: € 9.000 + 2 x € 5.000 = € 19.000. Het kapitaal moet aanwezig zijn in de vorm van risicodragend vermogen.

NIWO vergunning

Wat zijn de tarieven?

Om een samenstellingsverklaring niwo te kunnen afgeven, moeten wij een aantal bescheiden ontvangen. Indien wij de genoemde documenten ontvangen, kunnen wij snel schakelen en binnen 2 tot 3 dagen je voorzien van een verklaring t.b.v. je Niwo aanvraag.

Via MANDS ben je voor € 375,- excl. BTW voorzien van een verklaring die je kunt gebruiken voor de Niwo indien je een recent opgerichte onderneming hebt. De werkzaamheden die wij voor bestaande ondernemingen moeten uitvoeren, omvatten meer bestandsdelen en kunnen per onderneming verschillen, hierdoor kunnen wij geen vaste prijzen hanteren voor bestaande ondernemingen die een samenstellingsverklaring niwo nodig hebben.

Wat leveren wij?

Indien je een eurovergunning moet aanvragen of verlengen, dan heb je een samenstellingverklaring niwo nodig. Nadat wij de stukken hebben ontvangen en onze werkzaamheden hebben afgerond, ontvang je de volgende stukken:

 • (Openings)balans
 • Vermogensopstelling
 • Samenstellingsverklaring

De bovengenoemde documenten kan je opsturen bij de aanvraag of verlenging van je eurovergunning. Wij kunnen onze diensten online c.q. op afstand uitvoeren.

Vrijblijvend Offerte Aanvragen

Recent opgerichte onderneming

Indien je onlangs een onderneming hebt gestart en een Eurovergunning wilt aanvragen, dan kunnen wij een openingsbalans en een vermogensopstelling voor je samenstellen. Via MANDS ben je voor € 375,- excl. BTW voorzien van een verklaring die je kunt gebruiken voor de Niwo. Onze tarieven zijn simpel en duidelijk. Hieronder tref je een overzicht van de benodigde stukken aan:

 • KvK Uittreksel
 • Kopie ID
 • Bankafschrift waarmee het vermogen van minimaal € 9.000 aangetoond kan worden

Wil je direct van onze diensten gebruik maken, vul dan je gegevens in via het contactformulier en wij doen de rest.

Bestaande onderneming

Indien je een bestaande onderneming hebt en een Eurovergunning wilt aanvragen of verlengen, dan hebben wij meer informatie en documenten nodig om je te kunnen voorzien van een accountantsverklaring niwo. Dit is echter per onderneming afhankelijk. Zo kan je bijvoorbeeld een achtergestelde lening hebben, personeel indienst hebben en kunnen er leasecontracten aanwezig zijn.

Hierdoor kunnen wij niet vooraf een vaste prijs hanteren. Wat we wel doen is dat we allereerst de stukken opvragen, deze bekijken en aan de hand hiervan een offerte opmaken. Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan en wij zullen direct je vraag in behandeling nemen.

Wat zijn voorwaarden voor het aanvragen van een niwo vergunning?

Hieronder tref je een overzicht voor het aanvragen van een niwo vergunning. Indien je alle stappen volgt, dan kan je een niwo vergunning direct aanvragen via de niwo.

 • 1: je moet in het bezit zijn van de vakdiploma’s. Indien jezelf geen vakdiploma’s hebt, dan moet er iemand in de onderneming aanwezig zijn die als vervoersmanager kan werken.
 • 2: via de kamer van koophandel dien je de vervoersmanager als gevolmachtigde in te schrijven in jouw bedrijf
 • 3: je moet een verklaring omtrent gedrag aantonen (VOG)
 • 4: er dient een openingsbalans of vermogensopstelling aanwezig te zijn, waarbij je een kapitaal/eigen vermogen kunt aantonen van minimaal € 9.000. Dit kan je via mands laten verzorgen.

Welke documenten moet je opsturen om een niwo vergunning aan te vragen?

Om de aanvraag of verlenging van je niwo vergunning direct correct te regelen, dien je de volgende stukken op te sturen:

Wat is de Eurovergunning?

De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor transportbedrijven. Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in het bezit zijn van de Eurovergunning (NIWO vergunning). Wil je een bedrijf starten in het beroepsgoederenvervoer over de weg, dan moet je dus eerst een Eurovergunning aanvragen. Beroepsgoederenvervoer is het tegen betaling vervoeren van goederen in opdracht van derden. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg. Het laadvermogen staat vermeld op het kentekenbewijs. Een van de voorwaarden is dat een accountantsverklaring niwo moet worden opgesteld.

Geïnteresseerd in onze diensten? Wij kunnen onze diensten online c.q. op afstand uitvoeren. Vul dan het contact formulier in. Een adviseur van ons zal direct contact met je opnemen. Wil je liever snel een korte vraag stellen? Via onze chat applicatie kan je live chatten met één van onze medewerkers. Je kan ons natuurlijk ook direct via de telefoon benaderen.

Wat behoort tot het risicodragend vermogen?

Als risicodragend vermogen worden in ieder geval aangemerkt het eigen vermogen, (aandelen)kapitaal, de (stille) reserves en ten opzichte van alle overige schulden achtergestelde leningen.

 

Hoe kan je de kredietwaardigheid aantonen?

Je kan de kredietwaardigheid uitsluitend aantonen met een (openings)balans eventueel aangevuld met een vermogensopstelling, en een verklaring van een lid van NOAB of het Register Belastingadviseurs. Deze verklaring moet zijn opgesteld volgens de bepalingen in het ‘Onderzoeksprotocol aanvraag en verlenging Eurovergunning’, waarover deze deskundigen beschikken.

Paychecked

Paychecked in Transport is door TLN en EVO opgezet als een keurmerk waarmee transportbedrijven kunnen aantonen dat zij hun werknemers het juiste loon betalen. Dat betekent dat bedrijven vanaf 1 januari 2017 moeten voldoen aan bepaalde eisen en dat er door middel van een audit wordt gecontroleerd of bedrijven voldoen aan de gestelde eisen

Aanmelden Paychecked

Wil je jouw onderneming aanmelden bij Paychecked in transport om de keuring binnen te krijgen, dan dien je het een en ander paraat te hebben alvorens de inspectie kan plaatsvinden. Wij werken samen met inspectie instellingen en kunnen het voorwerk voor jou ‘keuring proof’ maken. Wij kennen de norm en kunnen je juist en tijdig adviseren over te nemen acties om met succes Paycheck gekeurd te worden.

Wij kunnen onze werkzaamheden voor de Paychecked online c.q. op afstand uitvoeren.

Contact opnemen

Ondersteuning en begeleiding

Wij adviseren alle transportondernemingen tijdig de nodige maatregelen te treffen om de keuring met groen licht beoordeeld te krijgen. Indien je hierbij behoefte hebt aan begeleiding en ondersteuning om de administratie op orde te krijgen, kunnen wij je hierbij helpen. Met de nodige kennis van de transportsector en de gestelde eisen met betrekking tot de salarisadministratie kunnen wij je als NOAB lid van dienst zijn.

Wil je direct van onze diensten gebruik maken, vul dan je gegevens in via het contactformulier en wij doen de rest.

De Norm

De norm heeft tot doel het beperken van risico’s, die voortvloeien uit de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), voor afzenders (lees: opdrachtgevers) die een vervoersovereenkomst over de weg zijn overeengekomen met een in Nederland gevestigde vervoerder.

Onderwerp van de inspectie is vervoer waarbij de vervoerder gebruik maakt van eigen medewerkers met een arbeidsovereenkomst vallend onder de CAO Beroepsgoederenvervoer voor zover deze medewerkers direct betrokken zijn bij de uitvoering van de vervoersovereenkomst (zoals onder andere chauffeurs, bijrijders, planners en laad-/lospersoneel).

Heb je een vraag, wil je een vrijblijvende afspraak maken of wil je meer informatie over onze diensten als NOAB-kantoor? Neem dan gerust contact op met ons.

PostNL ZMP Toeslag

Transport voor PostNL als subco? Dan wordt er wel eens gevraagd naar een WAS Verklaring of Verklaring ZMP Toeslag. Wat zijn de vereisten om te voldoen aan deze verklaring.

 • PostNL verstrekt over een periode de gewerkte uren van uw werknemers
 • Deze uren dienen door een Accountant of NOAB lid kantoor gecontroleerd te worden.
  • Controle vindt plaats op eventuele afwijkingen op CAO
 • Indien de verloning conform CAO is verlopen ontvangt u de verklaring ondertekend retour
Offerte WAS Verklaring