CAO Verklaring

Transportondernemers met werknemers in loondienst

Transportondernemers die in opdracht van derden goederen vervoeren dienen een CAO verklaring af te geven waarin is aangegeven dat de werknemers conform de cao Beroepsgoederenvervoer (BGV) worden uitbetaald. Deze cao verklaring dient afgegeven te worden door een kantoor dat lid is van NBA, RB of NOAB.

De cao verklaring via MANDS
Om u te kunnen voorzien van een dergelijke cao verklaring controleren wij het volgende:

  • Uw chauffeurs worden conform BGV salarisschalen uitbetaald en dit is aantoonbaar.
  • De geldende regels en verplichtingen voor de verschuldigde belastingen en sociale lasten worden correct nagekomen.
  • De geldende wettelijke verplichtingen worden als werkgever nagekomen.

Zodra u als werkgever aan bovenstaande punten voldoet, ontvangt u de cao verklaring zonder enige aanpassing en/of correctie. Voldoet u niet of niet geheel aan een van de bovenstaande punten, dan dienen er correcties doorgevoerd te worden, voordat u een cao verklaring kunt ontvangen. Mocht u een check willen laten uitvoeren kan dat natuurlijk ook. Onze adviseurs hebben ruime ervaring en expertise en kunnen u hierbij steunen. Deze dienst kan geheel per mail plaatsvinden.

Subcontractor

Bent u een subcontractor voor de zogenaamde pakketdiensten via DHL, DPD, GLS, UPC of PostNL en heeft u een cao verklaring nodig? MANDS is NOAB lid en kan u voorzien van een cao verklaring. U kunt hiervoor vrijblijvend contact opnemen met ons via e-mail of telefoon. Wij hanteren een transparante werkwijze. Voordat we starten met onze werkzaamheden ontvangt u een prijsopgave. U weet vooraf wat de kosten zullen zijn en binnen welke termijn u de verklaring kunt verwachten.

Wij kunnen onze diensten online c.q. op afstand uitvoeren.