Paychecked in Transport

Paychecked in Transport is door TLN en EVO opgezet als een keurmerk waarmee transportbedrijven kunnen aantonen dat zij hun werknemers het juiste loon betalen. Sinds 1 januari 2017 verstrekt Paychecked aan transportondernemers certificeringen.

De norm

De norm heeft tot doel het beperken van risico’s, die voortvloeien uit de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), voor afzenders (lees: opdrachtgevers) die een vervoersovereenkomst over de weg zijn overeengekomen met een in Nederland gevestigde vervoerder.

Onderwerp van de inspectie is vervoer en werknemers met een arbeidsovereenkomst. Het gaat om medewerkers die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de vervoersovereenkomst (zoals onder andere chauffeurs, bijrijders, planners en laad-/lospersoneel). De vervoerder valt hiermee onder CAO Beroepsgoederenvervoer.

Daarnaast zijn vervoersovereenkomsten met ZZP’ers of ondervervoerders onderwerp van de inspectie. Volledige zekerheid over de naleving van de Wet Aanpak Schijnconstructies is niet mogelijk. Daarom is bij de inrichting van deze norm gekozen voor een risicogerichte aanpak. Hierbij wordt gestreefd om de afzender zo veel mogelijk zekerheid te bieden door een werkwijze die mede wordt gestuurd door het beoordelen van risico-indicatoren.

De reikwijdte van Ketenaansprakelijkheid voor het loon leggen wij u graag uit. In het kort: De ketenaansprakelijkheid geldt voor de overeenkomst van goederenvervoer over de weg en de overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg. Het draait om een loonvordering welke uit hoofde van de arbeidsovereenkomst voortkomt. Zolang er sprake is van een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht, maakt het niet waar de arbeid wordt verricht.

Ondersteuning en begeleiding

Wij adviseren transportondernemingen om de nodige maatregelen te treffen zodoende de keuring oftewel inspectie positief af te kunnen ronden. Wat we concreet voor u kunnen betekenen:

  1. Pre-audit service; We toetsen uw onderneming en alle relevante gegevens conform de norm.
  2. Advies en begeleiding; Het draait erom dat u de certificering zo snel mogelijk ontvangt. Hierbij adviseren en begeleiden wij u alvorens u een daadwerkelijke PayChecked inspectie laat uitvoeren. U vergoot hiermee uw kans op certificering.

Aanmelden Paychecked

Wilt u zich aanmelden bij Paychecked in transport om de keuring binnen te krijgen? Dan dient u het een en ander paraat te hebben alvorens de inspectie kan plaatsvinden. Wij werken samen met inspectie instellingen en kunnen het voorwerk voor u ‘keuring proof’ maken. Wij kennen de norm en kunnen u juist en tijdig adviseren over te nemen acties om met succes Paycheck gekeurd te worden.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan direct contact met ons op via het contactformulier. Wilt u liever snel een korte vraag stellen? Via onze chat applicatie kunt u live chatten met één van onze medewerkers.