SNCU controle stappenplan

Als u als uitzendbureauuitzendbureau benaderd wordt door de SNCU voor een SNCU controle, verloopt de procedure meestal in drie stappen:

Stap1: Brief SNCU

U ontvangt een brief van de SNCU. Hierin wordt verzocht om gegevens aan te leveren voor een SNCU controle op de naleving van de cao.

Stap 2:  Afspraak SNCU controle

De SNCU heeft op basis van de door u aangeleverde gegevens een vermoeden dat de cao-regels niet correct zijn nageleefd. Om te bepalen of dit inderdaad zo is, wordt een afspraak gemaakt bij uw onderneming om een controle ter plekke te  verrichten.

Voor de uitvoering van controles ter plaatse van uitzendbureaus, werkt de SNCU samen met organisaties.  Er zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot de KPI’s, opleidingsvereisten, vereiste kwaliteitsniveaus, behandeltermijnen, etc..  Op dit moment zijn een drietal controle-instellingen die samenwerken met de SNCU, te weten: VRO, Providius, CROP. Daarnaast zijn er een aantal advocatenkantoren en gerechtsdeurwaarders die samenwerken met SNCU. MANDS is de SNCU specialist die u op de juiste manier door de controle kan slepen.

Stap 3: SNCU Controle

Als de SNCU controle ter plaatse  aantoont dat er cao-overtredingen zijn gemaakt, krijgt u de gelegenheid deze te herstellen. U krijgt dan een brief van de SNCU waarin deze u sommeert de vastgestelde cao-overtreding(en) te herstellen. Als uitzendkrachten materieel zijn benadeeld, wordt in de brief een indicatief schadebedrag vermeld. Dit bedrag hoeft echter niet definitief te zijn.

Schadelast

Naar aanleiding van het onderzoek kan de SNCU een materiële schadelast opleggen. Dit is geen boete maar een sommatie om het bedrag uit te betalen aan de begunstigden. De berekening van het bedrag kan aan verschillende onjuistheden liggen die betrekking hebben op bijvoorbeeld:

  • beloning / inlenersbeloning
  • arbeidsduur / werktijden
  • ADV
  • toeslagen / overwerk
  • doorbetaling van feestdagen en overige reserveringen

Waarom MANDS?

MANDS Administratie is specialist op het gebied van SNCU controles en heeft ruime ervaring hieromtrent. Wij kunnen u op de juiste en oplossingsgerichte manier aansturen en wegwijs maken. Wij hebben tot heden een hoop aantal tevreden klanten. Bij MANDS Administratie bent u in goede handen.

 

sncu controle