Binnenkort een SNCU controle of reeds plaatsgevonden?

Je hebt een SNCU controle gehad of dient binnenkort gegevens aan te leveren. Geen paniek. We hebben veel ervaring en expertise inzake SNCU controles. Tot heden ruim 200 controles met succes begeleidt en de schadelast c.q. boete weten te verminderen. Wij denken met onze klanten mee en helpen je graag verder!

SNCU controle via MANDS goed geregeld

 

^
Op afstand? Geen probleem

Je kan alles digitaal aanleveren. Wij doen de rest. 

^
Snel en Praktisch

We kunnen snel schakelen en zijn praktisch ingesteld.

^
200+ SNCU controles

Meer dan 200 begeleidingen inzake SNCU controles!

^
Expertise in SNCU

Jarenlange ervaring en expertise in de uitzendsector en SNCU.

^
Vanaf € 750 geregeld

Situatieafhankelijk kunnen we vanaf € 750 onze diensten verzorgen.

^
Oplossingsgericht

We zijn oplossingsgericht en denken met je mee. We helpen je graag.

SNCU begeleiding geregeld voor een vaste prijs. 

Voorkom hoge SNCU boetes!

Ontvang binnen enkele uren een geheel vrijblijvend offerte! We kunnen zeer snel schakelen, waardoor je complete administratie SNCU proof wordt.

 

Snel schakelen en direct regelen? 

Bel of mail ons. We helpen je graag verder!

SNCU boete voorkomen? Dat is mogelijk!

 

Je hebt een uitzendbureau en er is een controle van de SNCU. We zijn specialist op het gebied van SNCU controles. Alle documenten en de administratie goed geregeld!

1

SNCU melding en aanleveren gegevens

Er is een melding gedaan bij de SNCU dat er is afgeweken van de CAO binnen je uitzendorganisatie. SNCU deelt niets over de melding en treedt op als toezichthouder en stuurt je een brief. Hierin wordt verzocht om gegevens aan te leveren voor een controle op de naleving van de CAO voor Uitzendkrachten. De periode waarop de controle betrekking heeft wordt eveneens vermeld in de brief.

De opgevraagde gegevens moeten eerst verzameld worden door de uitzendorganisatie. Deze gegevens, denk aan loonstroken, urenbrieven en bankbetalingen, dienen binnen gestelde termijn aangeleverd te worden aan SNCU. Onderschat de hoeveelheid documenten niet. Een tijdige voorbereiding en verzameling van gegevens is zeer zeker aan te raden.

sncu controle uitzendbureau
sncu controle op de cao

2

SNCU controle beoordeling

Na ontvangst van de gegevens zal SNCU deze beoordelen. Indien de opgestuurde gegevens afwijken van de CAO voor Uitzendkrachten, wordt een derde partij ingeschakeld om een complete controle op basis van een steekproef uit te voeren. Hiervoor wordt de uitzendorganisatie benaderd om een afspraak in te plannen. De controle vindt doorgaans plaats op locatie van uitzendorganisatie of op afstand.

De controlerende partij maakt een concept rapport van bevindingen op met vermelding van eventueel de immateriële en materiële afwijkingen. Is er sprake van materiële afwijkingen? Dan wordt een schadelast opgemaakt om na te betalen aan je uitzendkrachten.

3

Reactie op rapport SNCU controle

De uitzendorganisatie heeft 2 weken de tijd om te reageren op het concept rapport. Uiteraard dienen er bewijsstukken overlegd te worden. Reageert de uitzendorganisatie niet, wordt het rapport definitief aangeboden aan SNCU.

De SNCU stuurt de uitzendorganisatie een brief waarin het rapport wordt meegenomen. SNCU wijkt in bijzondere gevallen af van het rapport. Tevens sommeert SNCU de uitzendorganisatie te bevestigen mee te werken aan herstel van de afwijkingen. Doet de uitzendorganisatie dit niet, kan dit juridische gevolgen hebben.

De uitzendorganisatie krijgt 12 weken de tijd om herstel aan te tonen. Hierin zijn er verschillende vormen van herstel welke juist en volledig dienen te zijn.

sncu controle of boete

Over de SNCU

De SNCU is opgericht door de werkgeversoverganisaties ABU en SNCU. Het doel is om toezicht te houden op de naleving van de CAO. Dit betekent dat bij een eventuele SNCU controle elk onderdeel van de CAO wordt gecontroleerd. 

Indien uit een SNCU controle blijkt dat je niet voldoet aan de CAO, dan krijg je de mogelijkheid om de fouten te corrigeren. Je moet dus als uitzendbureau aantonen dat je voldoet aan de CAO. Het kan uiteindelijk tot een juridisch procedure leiden, indien je niet meewerkt of weigert mee te werken aan de controle. 

Wij hebben veel expertise en ervaring omtrent SNCU controles en het verlagen van SNCU boetes. Neem direct contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Contactgegevens SNCU

De SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten) is in 2004 opgericht en is een stichting met een onafhankelijke voorzitter. Daarnaast is er een commissie die het bestuur adviseert inzake de besluitvorming en werkwijze.

De SNCU werkt met diverse partijen samen, zoals:

Contactgegevens SNCU

Postadres: Postbus 9438, 3007 AK Rotterdam

E-mail: helpdesk@sncu.nl

E-mail algemeen: info@sncu.nl

Telefoon: 0180 – 642 530 (algemene vragen)

Telefoon: 0800-7008 (CAO vragen)

SNCU boete en schadelast

Naar aanleiding van het onderzoek kan de SNCU een materiële schadelast c.q. voorlopige boete opleggen. Dit is een sommatie om het bedrag uit te betalen aan de begunstigden. De berekening van het bedrag kan aan verschillende onjuistheden liggen die betrekking hebben op bijvoorbeeld:

 • beloning / inlenersbeloning
 • arbeidsduur / werktijden
 • ADV
 • toeslagen / overwerk
 • doorbetaling van feestdagen en overige reserveringen

De SNCU boete wordt formeel in twee delen opgemaakt, namelijk een materiële en een immateriële schadelast. 

Je kan via de CAO natuurlijk het e.e.a. inzien en bekijken omtrent de vergoedingen en rechten die uitzendkrachten hebben. Check hier de NBBU CAO of ABU CAO.

Checklist SNCU controle

Op welke punten wordt je nou precies gecontroleerd? We weten hier alles over. Hieronder geven we een aantal van deze weer:

 •  Salarisadministratie
  • Arbeidsovereenkomsten
  • Loonstroken
  • Urenadministratie
  • Verlofadministratie
  • Nettoloon betalen
  • Wachtdagcompensatie
  • Vakantiedagen, kort verzuim en buitengewoon verlof
  • SFU premie
 •  Pensioenen
  • Aangiften
  • Stipp aansluiting
 •  Administratie
  • verkoopfacturen
  • bijgewerkte administratie

Wat is het doel van de SNCU?

De SNCU controleert de naleving van een twee CAO’s. Het betreft de ABU-CAO voor Uitzendkrachten en de NBBU-CAO voor Uitzendkrachten.

Wat houdt de SFU in?

CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche (CAO SFU) is een afzonderlijk CAO naast de twee eerder genoemde CAO’s, hierin zijn de statuten en reglementen van de SNCU opgenomen.

SNCU controle en inlenersbeloning

Een uitzendkracht heeft recht op de inlenersbeloning. Tijdens de SNCU controle zal hierop zeer zeker een oogje op gewerpt worden.

SNCU controle en toeslagen

De uitzendkracht heeft recht op toeslagen voor overwerk, verschoven uren, feestdagentoeslagen en ploegentoeslagen.

Loonsverhoging en SNCU

Een uitzendkracht heeft recht op loonsverhogingen en periodieke uitbetalingen die ook aan soortgelijke medewerkers van de opdrachtgever worden betaald.

De wachtdagcompensatie

De wachtdagcompensatie is een opslag op het brutoloon. Dit is in het leven geroepen om het verlies van inkomen op te vangen, indien een uitzendkracht ziek is.

SNCU begeleiding geregeld voor een vaste prijs. 

Vraag direct een offerte aan!

Ontvang binnen enkele uren een geheel vrijblijvend offerte! We kunnen zeer snel schakelen, waardoor je complete administratie SNCU proof wordt.

 

Snel schakelen en direct regelen? 

Bel of mail ons. We helpen je graag verder!

Ondernemen is jouw ding; Boekhouden iets minder. Logisch.

Daarom zijn wij er. We helpen je graag verder.

Start een gesprek

010 – 818 32 63

Contact

Goudsesingel 249

3031 EL Rotterdam

made with ♥ in Rotterdam