Waar staat SNCU voor?

De SNCU staat voor Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten. De SNCU geeft voorlichting voor uitzendkrachten en ziet toe op naleving van deze arbeidsvoorwaarden.

Als ondernemer in de uitzendbranche kunt u via MANDS de benodigde informatie krijgen, wij zijn specialist in de voorwaarden en toezicht. Wij kunnen u de juiste manier adviseren en voorbereiden op een controle.

SNCU controle geregeld voor €750

Je hebt een uitzendbureau en er is een controle van de SNCU. Wij zijn specialist in SNCU controles. We helpen je graag. Alle documenten en de gehele administratie goed geregeld!

SNCU controle goed geregeld

Op afstand geregeld

Alle documenten lever je via e-mail aan, de rest doen wij!

Z

200+ klanten

200+ uitzendbureaus gingen je voor!

}

Snel schakelen

We kunnen snel schakelen en jou goed voorbereiden.

Expertise

We hebben jarenlange ervaring en expertise in de uitzendbranche.

Oplossingsgericht

We denken graag met je mee en zoeken naar oplossingen.

Toezicht op naleving CAO uitzendbranche

De SNCU houdt toezicht op de naleving van cao’s in de uitzendbranche. Stelt de organisatie tijdens het onderzoek bij u vast dat de cao niet correct wordt nageleefd, dan wordt u in de gelegenheid gesteld de fout te herstellen. Als er vervolgens wordt vastgesteld dat de fout daadwerkelijk is hersteld, dan wordt het onderzoek gesloten. Gedurende dit traject, vervult  wordt er een voorlichtende rol.

Mocht een uitzendbureau niet voortvarend meewerken aan het onderzoek of het herstel, dan treedt de organisatie op. Wij kunnen ervoor zorgen dat u de fouten op een correcte manier kan herstellen, MANDS is de SNCU specialist.

Waar richt de SNCU zich op?

  • als er meldingen zijn ontvangen van mogelijke cao-overtreding. De meldingen moeten wel voldoende concreet en toetsbaar zijn op mogelijke structurele overtredingen;
  • uit risico-selecties naar voren komende uitzendbureaus met een verhoogd risico op niet naleving van de cao’s;
  • die in de media worden genoemd en waarover signalen uit de markt vermoedens geven dat er iets aan de hand is. Ook hier geldt dat de signalen voldoende concreet, toetsbaar, herleidbaar moeten zijn en wijzen op mogelijke structurele overtredingen.

Wij kunnen u ondersteunen

Indien de uitzendonderneming een brief heeft ontvangen van de SNCU, is het raadzaam om een adviseur in te schakelen. De SNCU heeft naar aanleiding van de ontvangen (anonieme) informatie van uitzendkrachten een vermoeden dat het wellicht niet conform de cao verloopt en wenst dit te onderzoeken.

Als alles conform de cao verloopt is er geen enkel probleem, zou je denken. De werkelijkheid is anders hebben wij ervaren. Met name punten als inlenersbeloning, overuren en uitbetaling van reserveringen alsmede een correcte afdracht van de pensioenen aan StiPP komen aan de orde. Wij beschikken over deze informatie en hebben ruime ervaring met SNCU Controles. Neem gerust contact met ons voor de mogelijkheden.

Het dient zekere aandacht om tijdig maatregelen te nemen indien uw uitzendonderneming gecontroleerd wordt. De gestelde termijnen dienen gevolgd te worden.

Ondernemen is jouw ding; Boekhouden iets minder. Logisch.

Daarom zijn wij er. We helpen je graag verder.

Start een gesprek

010 – 818 32 63

Contact

Goudsesingel 249

3031 EL Rotterdam

Stuur een bericht

info@mands.nl

contactformulier

made with ♥ in Rotterdam