Waar staat SNCU voor?

De SNCU staat voor Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten. De SNCU geeft voorlichting voor uitzendkrachten en ziet toe op naleving van deze arbeidsvoorwaarden.

Als ondernemer in de uitzendbranche kunt u via MANDS de benodigde informatie krijgen, wij zijn specialist in de voorwaarden en toezicht. Wij kunnen u de juiste manier adviseren en voorbereiden op een controle.

Toezicht op naleving CAO uitzendbranche

De SNCU houdt toezicht op de naleving van cao’s in de uitzendbranche. Stelt de organisatie tijdens het onderzoek bij u vast dat de cao niet correct wordt nageleefd, dan wordt u in de gelegenheid gesteld de fout te herstellen. Als er vervolgens wordt vastgesteld dat de fout daadwerkelijk is hersteld, dan wordt het onderzoek gesloten. Gedurende dit traject, vervult  wordt er een voorlichtende rol.

Mocht een uitzendbureau niet voortvarend meewerken aan het onderzoek of het herstel, dan treedt de organisatie op. Wij kunnen ervoor zorgen dat u de fouten op een correcte manier kan herstellen, MANDS is de SNCU specialist.

Waar richt de SNCU zich

  • als er meldingen zijn ontvangen van mogelijke cao-overtreding. De meldingen moeten wel voldoende concreet en toetsbaar zijn op mogelijke structurele overtredingen;
  • uit risico-selecties naar voren komende uitzendbureaus met een verhoogd risico op niet naleving van de cao’s;
  • die in de media worden genoemd en waarover signalen uit de markt vermoedens geven dat er iets aan de hand is. Ook hier geldt dat de signalen voldoende concreet, toetsbaar, herleidbaar moeten zijn en wijzen op mogelijke structurele overtredingen.

Wij kunnen u ondersteunen!

Indien de uitzendonderneming een brief heeft ontvangen van de SNCU, is het raadzaam om een adviseur in te schakelen. De SNCU heeft naar aanleiding van de ontvangen (anonieme) informatie van uitzendkrachten een vermoeden dat het wellicht niet conform de cao verloopt en wenst dit te onderzoeken.

Als alles conform de cao verloopt is er geen enkel probleem, zou je denken. De werkelijkheid is anders hebben wij ervaren. Met name punten als inlenersbeloning, overuren en uitbetaling van reserveringen alsmede een correcte afdracht van de pensioenen aan StiPP komen aan de orde. Wij beschikken over deze informatie en hebben ruime ervaring met SNCU Controles. Neem gerust contact met ons voor de mogelijkheden.

Het dient zekere aandacht om tijdig maatregelen te nemen indien uw uitzendonderneming gecontroleerd wordt. De gestelde termijnen dienen gevolgd te worden.

 

sncu